Reduta Ordona: Walka o Pochówek i Upamiętnienie

Wszystko sprowadza się do pytania, co dalej z Redutą Ordona i co z żołnierzami oczekującymi na godny pochówek po wielu latach. Badania dotyczące tego miejsca, złożone przez Państwowe Muzeum Archeologiczne we wrześniu 2022 r., utknęły w biurze Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Powód? Wątpliwości odnośnie sposobu postępowania z odkrytymi i przewidywanymi szczątkami ludzkimi. W międzyczasie dwa stowarzyszenia domagały się prawa udziału w postępowaniu, opóźniając decyzję.

Reduta Ordona, odkryta archeologicznie w 2010 r., kryje w sobie tajemnice walki z 1831 r. Odkryto tam tysiące artefaktów i szczątki żołnierzy, jednak po kilkunastu latach prace badawcze i pochówki nie zostały dokończone. Właściciele terenów, jak firma Tremon Polska, nie mogą zagospodarować gruntów pomimo chęci finansowania badań archeologicznych.

Proces blokuje także niewydanie decyzji w sprawie badań przez konserwatora zabytków, a także obecność stowarzyszeń, które chcą wpłynąć na program badań. Społeczność prywatnych właścicieli działań, włącznie z deweloperami, skarży się na nieustające utrudnienia w wykorzystaniu terenów i problemy finansowe wynikające z opłat podatkowych.

Propozycje upamiętnienia Reduty Ordona istnieją, ale ich realizacja stoi pod znakiem zapytania. Plan budowy muzeum, ścieżki edukacyjnej czy mauzoleum jest w tyle, a decyzje dotyczące zagospodarowania terenów są nadal niejasne. Wiele osób, w tym mieszkańcy, deweloperzy i społecznicy, czeka na wyjaśnienie i rozwiązanie tej sprawy, która pozostaje nierozwiązana od lat.