Certyfikat MSC dla łańcucha dostaw

Certyfikacja MSC (Marine Stewardship Council) jest międzynarodowym programem ustanowionym w 1997 roku, mającym na celu zachowanie i ochronę środowiska morskiego. Jego celem jest zapewnienie, aby poławiane produkty były pozyskiwane w sposób odpowiedzialny i trwały. Program stanowi system certyfikacji dla łańcucha dostaw rybołówstwa, który identyfikuje i nagradza przykłady dobrego gospodarowania zasobami morskimi oraz wspiera ich użytkowników. Certyfikat ten uzyskać można za pośrednictwem firmy Global Quality.

Certyfikat MSC

Certyfikacja MSC stanowi ważne narzędzie do minimalizacji skutków wykorzystywania oceanów i wspomaga cele zrównoważonego rozwoju.

Program certyfikacji MSC jest tworzony przez międzynarodową organizację non-profit, która skupia się na ochronie wody morskiej poprzez wprowadzenie odpowiednich standardów. Program ten stanowi istotny element do minimalizacji niewłaściwego użytkowania oceanów oraz pozytywnego oddziaływania na środowisko naturalne.

Certyfikat MSC określa standardy dla zawartości ryb i produktów pochodzenia morskiego oferowanych przez firmy zajmujące się handlem produktami rybołówstwa lub ich dystrybucją.

Certyfikacja MSC jest dostępna dla całego łańcucha dostaw – od pozyskiwania surowców, poprzez produkcję i transport, aż po sprzedaż detaliczną. Oznacza to, że każdy etap w procesie musi spełniać określone standardy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i wykorzystywania zasobów morskich. Certyfikat gwarantuje, że konsumenci otrzymują produkty rybołówstwa o najwyższej jakości, ponieważ są one przygotowane zgodnie ze standardami certyfikatu MSC.

Wdrożenie certyfikacji MSC w całym łańcuchu dostaw zapewnia, że ryby i owoce morza są pozyskiwane zgodnie z postanowieniami dotyczącymi ochrony środowiska i etyki rybackiej.
Certyfikat MSC oznacza, że wszystkie produkty rybne przygotowane w ramach jego programu są dostarczane do konsumentów bezpiecznie i efektywnie. Oznacza to, że proces połowu odbywa się w sposób umożliwiający utrzymanie stałego poziomu zasobów oraz zapobieganie nadmiernym lub niewłaściwym praktykom rybołówstwa.

Wdrożenie certyfikatu MSC w łańcuchu dostaw jest korzystne zarówno dla producentów, jak i konsumentów. Daje on im pewność co do bezpieczeństwa żywności i ochrony zasobów rybnych, a także zapewnia, że produkty są wolne od pozostałości leków weterynaryjnych i innych niebezpiecznych substancji. Certyfikacja MSC to program certyfikacji, który gwarantuje przestrzeganie standardów dobrych praktyk połowowych oraz trwałego zarządzania zasobami morskimi na całym świecie.