Capitea spełniła zobowiązanie i wypłaciła wierzycielom Getback ratę układową nr 6

laptop computer on glass-top table

Capitea zakończyła wypłatę pozostałej części raty układowej nr 6, która wyniosła 40,2 miliony złotych. Przelewy do prawie 10 tysięcy wierzycieli zostały zrealizowane w marcu 2023 roku. W ramach układu grupa Capitea ma spłacić ponad 1,3 miliarda złotych zobowiązań dawnego Getbacku do 2028 roku, w tym 600 milionów złotych tytułem rat układowych oraz 700 milionów złotych wierzytelności zabezpieczonych.

Radosław Barczyński, prezes zarządu Capitea, powiedział, że od początku układu wypłacili prawie 10 tysiącom wierzycieli niezabezpieczonych kwotę 104 milionów złotych, a wierzycielom zabezpieczonym około 500 milionów złotych. To zgodne z założeniami Planu Restrukturyzacji.

Wraz z końcem 2022 roku Capitea rozliczyła całość wierzytelności zabezpieczonych, z czego zarząd wynegocjował umorzenia na ponad 200 milionów złotych. Obecnie do spłaty pozostają raty układowe w kwocie około 500 milionów złotych.

Rata układowa nr 7 płatna jest do końca września 2023 roku, a Capitea ma już na to zabezpieczone środki. Kolejne wypłaty do 10 tysiąca wierzycieli planowane są po wakacjach.

Capitea obsługuje układ przy użyciu dwóch zasadniczych źródeł gotówki – działalności windykacyjnej z posiadanych portfeli wierzytelności oraz kwot uzyskanych z dochodzonych przez Capitea roszczeń od kontrahentów byłego zarządu Getback Pietkiewicz.

Jednym z kluczowych sporów jest sprawa, w której sąd cywilny udzielił Capitea zabezpieczenia roszczenia w wykonaniu, którego komornik sądowy przekazał do depozytu kwotę 134 milionów złotych. Capitea nie wie, jak długo jeszcze potrwa ten proces, a pandemia spowolniła tempo postępowań sądowych. Jeśli Capitea wygra ten spór, szacuje, że będzie mogła podwyższyć wypłaty dla obligatariuszy Getback z aktualnego 25% do powyżej 30%.

Paulina Pietkiewicz, członek zarządu Capitea, powiedziała, że Capitea jest w sporach prawnych o łącznej wartości przekraczającej 500 milionów złotych z kilkudziesięcioma podmiotami.

Paulina Pietkiewicz Abris
Paulina Pietkiewicz (Abris)

Kilku kontrahentów zawarło z Capitea ugody, uzyskaliśmy kilka wyroków prawomocnych, z niektórymi prowadzimy mediacje. Jest też duża grupa pozwanych, która za wszelką cenę próbuje uniknąć odpowiedzialności majątkowej” – mówi Paulina Pietkiewicz (Abris).

W jednym z kluczowych sporów sąd cywilny udzielił Capitea zabezpieczenia roszczenia w wykonaniu, którego komornik sądowy przekazał do depozytu kwotę 134 milionów złotych.

„Nie wiemy, jak długo jeszcze potrwa ten proces, pandemia spowolniła tempo postępowań sądowych. Jeżeli wygramy ten spór i środki z depozytu wraz z odsetkami trafią do Capitea, to wstępnie szacujemy, że będziemy mogli podwyższyć wypłaty dla obligatariuszy Getback z aktualnego 25% do powyżej 30%” – powiedziała Paulina Pietkiewicz, członek zarządu Capitea.

Capitea jest jednym z największych wierzycieli dawnego Getbacku, który w 2018 roku ogłosił upadłość. Capitea działa jako spółka zarządzająca portfelem wierzytelności i w ramach restrukturyzacji Getbacku przejęła część jego portfela.

Plan restrukturyzacji Capitea zakłada m.in. przekształcenie grupy w instytucję depozytowo-kredytową, która będzie udzielać pożyczek i kredytów, a także oferować produkty ubezpieczeniowe i finansowe.

„Jesteśmy na dobrej drodze do realizacji Planu Restrukturyzacji. Pracujemy nad nową strategią rozwoju Grupy, która będzie uwzględniała nasze doświadczenia wynikające z restrukturyzacji Getbacku oraz zmieniające się potrzeby rynku” – mówi prezes Capitea, Radosław Barczyński.

Capitea w ramach działań restrukturyzacyjnych zainicjowała także proces pozyskiwania nowych inwestorów. W styczniu br. Capitea podpisała z grupą inwestorów związanych z branżą finansową umowę na emisję i objęcie przez nich nowych akcji Capitea o łącznej wartości nominalnej do 40 mln złotych.